Правила понашања и услови за све учеснике манифестације „Ћирилична Баштина“

Испод можете наћи сва ОБАВЕЗНА правила за све учеснике манифестације „Ћирилична Баштина“ и пратећих догађаја. Пажљиво их прочитајте и придржавајте се свих правила.

Сви учесници добровољно учествују на манифестацији „Ћирилична Баштина“ и пратећим догађајима. Учесници и посетиоци свих организованих догађаја при манифестацији „Ћирилична Баштина“ су сагласни да буду снимљени и фотографисани од стране званичних фото и видео лица манифестације, који носе обележја, а све у промотивне сврхе манифестацији „Ћирилична Баштина“. Учесници и посетиоци су сагласни да буду фотографисани и снимани и од медијских екипа и промотивних екипа које промовишу манифестацију и извештавају са ње.

Снимљени фото и видео садржаји се могу делити на друштвеним мрежама као и сајту манифестације „Ћирилична Баштина“ или у друге промотивне сврхе које организатор одобри, без објава имена лица на фото и видео материјалу или других личних података.

Забрањено је неовлашћено коришћење фото и видео материјала манифестације „Ћирилична Баштина“. Уколико учесник није сагласан са свим наведеним правилима учешћа, може својевољно изабрати да манифестацији не присуствује и тиме се не нађе на фото и видео материјалу манифестације „Ћирилична Баштина“.

Пријавом за догађаје у оквиру манифестације „Ћирилична Баштина“ и конкурсе који се организују родитељи, односно старатељи, деце се слажу да она могу учествовати на манифестацији и да њихова имена и слике могу бити објављиване у сврху информисања, промовисања и извештавања са манифестације.

Организатори манифестације „Ћирилична Баштина“ нису одговорни за повреде учесника и посетилаца које могу настати приликом догађаја на манифестацији „Ћирилична Баштина“.